Modele dyskryminacyjne literatura

14,1. MODELE kondycji Ekonomiczno-finansowej dla maych przedsibiorstw w wojewdztwie lubelskim 1,4. MODELE dyskryminacyjne une specyfika branowa badanych przedsibiorstw 13.1.1. Modèle dyskryminacyjny dla maych i rednich przedsibiorstw z sektora “przemys”. . 1,1. metody dyskryminacyjne w Krajowej literaturze przedmiotu – kwestie kontrowersyjne i polemiczne 4,6. Bdy je déracue w prezentowaniu zaoe metody E. Altmana 1,3. Okres zachowania wiarygodnoci diagnostycznej przez metody dyskryminacyjne 1,2. Czy zagraniczne MODELE dyskryminacyjne zachowuj wiarygodno w Polskich uwarunkowaniach gospodarczych?. . 15.

Prby weryfikacji wiarygodnoci diagnostycznej omwionych modeli dyskryminacyjnych 2. Metodyczne aspekty convertir bilansu i rachunku wynikw do celw analitycznych. 11. metoda Miroslav Hamrola, Czajki Bartomieja i Macieja Piechockiego… 3.1.3. Niekonsekwencje definicyjne wskanikw pynnoci finansowej 13. Prby uwzgldnienia specyfiki branowej w modelach dyskryminacyjnych 1,5. PRBA unifikacji terminologicznej wskanikw analizy finansowej 4,5. Modyfikacje modelu Altmana w literaturze zagranicznej… 4.6.7. bdy je déracine w wysokoci progw niezagroonej kondycji finansowej… 3.

Metodyczne aspekty konstrukcji wskanikw analizy finansowej 4.6.1. Bdy je déracamia w konstrukcji pierwsjay zmiennej modelu 14. PRBA uwzgldnienia w modelach dyskryminacyjnych uwarunkowa makroekonomicznych i regionalnych dziaalnoci przedsibiorstwa-MODELE Magorzaty Kasjaniuk……..

Sobre o autor

Site Questões de Família, destinado a discussão de questões relacionadas às relações familiares e afetivas, sucessões, menores e outros.

Share on

Comments are closed.